גלף

גלף
גָּלַף(cmp. גלב) to dig out, engrave; to shape, form. Gen. R. s. 47; s. 53; s. 63 ג׳ לההקב״הוכ׳ the Lord shaped a womb for her.Part. pass. גָּלוּף engraven. Tanḥ. Balak 14.Pi. גִּלֵּף same. Pesik. Ăniya, p. 137a> מְגַלְּפִין בו shaping it; Pesik. R. s. 32 מפליגים (corr. acc.).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • גלף — 1 n. מומחה גילוף, סתת, פסל, מעצב, חורת, חוצ 2 v. להיחרט, להיחקק, להיות מובלט, להיעשות בעל פיתוחים, לעבור גילוף, להתעצב, ללבוש צור 3 v. לפסל, לחרוט, לחקוק, לעשות פיתוחים, לעסוק בגילוף, ליצור תחריט, לעשות תבליט, לעצב, לחצו 4 v. פוסל, נחרט, נחקק,… …   אוצר עברית

  • חרט — 1 n. גלף, חטב, אומן חריטה; מכונאי, אומן מחרט 2 v. לגלף, להקציע, לעבד במחרטה, לעגל; לחרות, לפתח צורות, לחרו 3 v. להיחקק, להיחרת, להיחצב, להיות מגולף; להירשם, להיכתב; לעבור עיבוד במחרטה, לעבור הקצע 4 v. להצטער, להינחם, לחזור בו, להביע חרטה, לחוש… …   אוצר עברית

  • מפתח — 1 v. להכין אינדקס, לערוך מפתח, לכתוב מפתח עניינים, להוסיף מפתח עניינים (לספר) 2 v. נערך עבורו אינדקס, נכתב עבורו מפתח עניינים, מפתחו אותו, סופח אליו אינדק 3 חוקר, מעמיק בנושא, מתעמק בנושא, עוסק בפיתוח, עורך חקירה, מטפח; גלף, חרט, מגלף, מומחה… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”